ایران ترجمه


قیمت ترجمه تلفنی

لیست قیمت ترجمه همزمان تلفنی کلیه زبانها به شرح زیر میباشد:

زبان هزینه (ریال ساعتی)
انگلیسی توافقی (تماس بگیرید.)
فرانسه توافقی (تماس بگیرید.)
عربی توافقی (تماس بگیرید.)
روسی توافقی (تماس بگیرید.)
آلمانی توافقی (تماس بگیرید.)
ترکی آذربایجانی توافقی (تماس بگیرید.)
ترکی استانبولی توافقی (تماس بگیرید.)
ایتالیایی توافقی (تماس بگیرید.)
اسپانیایی توافقی (تماس بگیرید.)
چینی توافقی (تماس بگیرید.)
کره ای توافقی (تماس بگیرید.)
ژاپنی توافقی (تماس بگیرید.)
  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت