ایران ترجمه


قیمت و زمان ترجمه ها

ليست قيمت پايه ترجمه عمومی کليه زبان ها برای هر صفحه (250 کلمه) به شرح زیر می باشد.

  • زبان مورد نظر را انتخاب نمایید.
بازگرداني پلان قيمت هر صفحه (ریال)


ليست زمينه هايي که داراي ضريب قيمت هستند به شرح زیر می باشد.

زمينه تخصصی ضريب
معماری 1.2
فلسفه 1.3
فقه و علوم اسلامي 1.5
زمين شناسي و معدن 1.3
نفت و گاز و پتروشیمی 1.2
كشاورزي و صنايع غذايي 1.2
قرارداد و اسناد تجاري و بازرگانی 2.5
برق و الكترونيك 1.25
ادبيات و زبانشناسی 1.5
شيمي 1.2
حقوق 1.5
پزشكي 1.3
ترجمه وب‌سایت 1.5
 رزومه 1.8
  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت