ایران ترجمه


قیمت خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم همراه

قیمت خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم همزمان با هدفون روزانه به شرح زیر می باشد :

جدول زیر قیمت هزینه ترجمه همزمان با هدفون برای جلسات، کنفرانس ها و همایش های نهادهای خصوصی و دولتی میباشد.توجه داشته باشید هزینه ترجمه همزمان و اعزام مترجم همراه متفاوت میباشد.جهت مشاهد هزینه اعزام مترجم همراه به جدول دوم انتهای همین صفحه مراجعه نمایید.

زبان مترجم همزمان روزانه حداقل (تومان) مترجم همزمان روزانه حداکثر (تومان)
انگلیسی 2,000,000 5,000,000
فرانسه 3,000,000 6,000,000
عربی 3,000,000 6,00,000
روسی 3,000,000 6,000,000
آلمانی 3,000,000 6,000,000
ترکی آذربایجانی 3,000,000 6,000,000
ترکی استانبولی 3,000,000 6,000,000
ایتالیایی 3,000,000 6,000,000
اسپانیایی 3,000,000 6,000,000
چینی 3,000,000 7,500,000
کره ای 3,000,000 7,500,000
ژاپنی 3,000,000 7,500,000


قیمت خدمات ترجمه همراه و اعزام مترجم همراه روزانه به شرح زیر می باشد :

زبان مترجم همراه روزانه حداقل (تومان) مترجم همراه روزانه حداکثر (تومان)
انگلیسی 300,000 750,000
فرانسه 500,000 900,000
عربی 500,000 900,000
روسی 500,000 900,000
آلمانی 500,000 900,000
ترکی آذربایجانی 500,000 900,000
ترکی استانبولی 500,000 900,000
ایتالیایی 500,000 900,000
اسپانیایی 500,000 900,000
چینی 800,000 1,500,000
کره ای 800,000 1,500,000
ژاپنی 800,000 1,500,000

جهت هماهنگی ترجمه همزمان و اعزام مترجم به سراسر کشور با شماره 38450678 - 051 حاصل نمایید.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت