ایران ترجمه


ترجمه فوری مقاله، ترجمه تحقیق، ترجمه پایان نامه و ترجمه دانشجویی

١٨ آبانماه ١٣٩۵ ساعت ٠۴:٠٣

ترجمه دانشجویی از جمله مهمترین خدمات ترجمه ایران ترجمه میباشد.با توجه به قرار گرفتن در سال تحصیلی جدید 1395-1396و نیاز گاها فوری برخی از دانشجویان، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه ها به برخی ترجمه ها سعی نموده ایم با سازمادهی و دسته بندی مترجمین در رشته تحصیلی و زمینه تخصصی خود، تحویل اکثر قریب به اتفاق سفارشات ترجمه، زودتر از موعد انجام شده و قدمی هر چند کوچک در جلب رضایت بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان عزیز برداشته باشیم.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت