ایران ترجمه


جذب مترجم همزمان چینی، ترکی استانبولی، عربی و انگلیسی

٢۵ فروردین ماه ١٣٩۴ ساعت ٢٠:۵۶

ایران ترجمه در نظر دارد تعدادی مترجم همزمان (شفاهی) چینی، ترکی استانبولی، عربی و انگلیسی در شهرهای مشهد و تهران جذب نماید.همکاران مترجم و سایر متقاضیان عزیز می توانند رزومه خود را ایمیل نموده و یا با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایند.
متقاضیانی که زبان مادری آنها یکی از این زبانها بوده، هر چند هیچ سابقه ای در امر ترجمه نداشته باشند نیز میتوانند درخواست خود را ایمیل نمایند.

تلفن دفتر مرکزی : 05138450678
ایمیل : info@irantranslate.ir

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت