ایران ترجمه


روز جهانی ترجمه و مترجم گرامی باد

٨ مهر ماه ١٣٩۴ ساعت ٠٩:٠۵

چند سالیست در سطح جهان 30 سپتامبر ( 8 مهر ماه) روز ترجمه و مترجم نامگذاری گردیده است.ما نیز در ایران ترجمه این روز را به تمامی همکاران مترجم تبریک و تهنیت میگوییم.امیدواریم با یاری خداوند و کمک شما همکاران محترم روز به روز شاهد رشد و ارتقاء کیفی و فرهنگ ترجمه در کشور عزیزمان ایران باشیم.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت