ایران ترجمه


روز مترجم

١٠ مهر ماه ١٣٩١ ساعت ١٢:١۵

امروز سي‌ام سپتامبر روز مترجم نامگذاري شده است.از طرف كليه عوامل ايران ترجمه اين روز را به همه همكاران و مترجمين عزيز تبريك ميگوييم.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت