ایران ترجمه


روز مترجم مبارک!

٨ مهر ماه ١٣٩٧ ساعت ١٨:۵۵

امروز ۳۰ سپتامبر مصادف با 8 مهر ماه روز جهانی ترجمه و مترجم نامگذاری گردیده است.ایران ترجمه این روز را به کلیه مترجمین و همکاران عزیز تبریک عرض نموده و امید به پیشرفت روز افزون برای این عزیزان را آرزو می نماید.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت