ایران ترجمه


نوروز 93 مبارک

٢ فروردین ماه ١٣٩٣ ساعت ١۴:١۵

سال نودُ دو با تمام آنچه که به تجربیات ما اضافه کرد تمام شد و سال نودُ سه با امید و آرزوهای جدید آغازگردید. برای کلیه همکاران ما در ایران ترجمه ،نودُ دو سالی پر از فراز و نشیب همراه با موفقیت و کاستی هایی بود، اما تلاش همیشگی ما این هست که روز به روز بر این موفقیت ها افزوده و از کاستی کم نماییم .
در ابتدای سال نودُ دو برنامه هایی را برای مجموعه ایران ترجمه تعریف کردیم و همه همت خود را بر عمل به برنامه ها و رسیدن به اهداف تعیین شده به کار گرفتیم.با لطف خدا قدمهایی به مراتب بهتر و بزرگتر از آنچه که تعیین شده بود، برداشته شد که این ما را بر آن داشت تا سال نودُ سه را با همت و شور و اشتیاق بیشتری شروع کنیم.
ما در ایران ترجمه از کلیه شما همکاران، مترجمین و کاربران عزیز قدردان و سپاسگذاریم و امیدواریم در سال جدید با ارائه بهتر خدمات ترجمه بتوانیم رضایت و اطمینان شما عزیزان را فراهم نماییم. از خداوند مهربان نیز میخواهیم که برای ما در روزهای سخت تکیه گاه بوده ،با یاد خود آرامش دهد و به لطف خود مطمئن گرداند .
در طول تعطیلات نیز طبق روال عادی کلیه سفارشات ترجمه انجام میپذیرد.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت