ایران ترجمه


برآورد هزینه ترجمه

در این بخش می توانید با انتخاب زبان، بازگردانی، زمینه ترجمه و وارد کردن تعداد کلمات، در انتهای صفحه برآورد هزینه ترجمه خود را مشاهده نمایید.

 • زبان مورد نظر شما چيست؟
 • سفارش شما در چه زمينه اي است؟
 • سفارش شما چند کلمه است؟
 • برای مشاهده لیست تعرفه و زمان ترجمه ها کلیک نمایید.
 • هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد در نظر گرفته میشود.
 • در سفارش هاي فوري زمان نصف و هزينه دو برابر در نظر گرفته ميشود.
 • در سفارش هاي نيمه فوري زمان تحويل سفارش یک سوم زودتر و هزينه آن نيز یک سوم بيشتر در نظر گرفته ميشود.
 • شماره واتس‌اَپ
 • تماس با ایران ترجمه
 • تلگرام
 • به پرداخت بانک ملت